Uudised

Uudised

Uudised

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru projekte saab esitada 1. aprillini
2024-02-29 22:57:00

Põlvamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Taotlusi saab esitada 1. aprillini.

Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

  • meede „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
  • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta  meetmes „Kogukonna areng“ on 2500 eurot  ja meetmes „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ on 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 1. aprillini (kell 16.30). E-toetuse süsteemi kasutajaks saab end registreerida aadressil https://etoetus.struktuurifondid.ee.

Programmi määrus, meetmete taotlus- ja eelarvevormide näidised, hindamismetoodika ja muu abimaterjal on leitav Põlvamaa portaalis.

Infopäev toimub teisipäeval, 5. märtsil kell 14.00-17.00 veebis. Infopäev salvestatakse ja on järelvaadatav. Infopäeva link. 

 

Lisateave:

 

Eve Neemsalu

menetleja

Põlvamaa Omavalitsuste Liit

tel 5621 6688, eve.neemsalu@polvamaa.ee

 

Kaisa Tammoja

vabaühenduste nõustaja

SA Põlvamaa Arenduskeskus

tel 510 9433, kaisa.tammoja@polvamaa.ee

eu