Ettevõtluse uudised

Koolitus: Lugude jutustamine kui mõjusa ja tõhusa turundamise tööriist
 
2022-09-16 13:31:00

Põlvamaa Arenduskeskus korraldab 11. oktoobril kell 10-17  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis maakonna ettevõtjatele koolituse „Lugude jutustamine kui mõjusa ja tõhusa turundamise tööriist“, mille viib läbi kirjanik, tekstilooja ja kirjutamismentor Birgit Itse.

 

Iga ettevõte jutustab lugu. Ükskõik, mida või kuidas ka ei tehta, see kõneleb kliendiga. Ettevõtted, kes positiivselt eristuvad, jutustavad lugusid teadlikult. Nad on kujundanud välja klientidega kõnelemise viisid ja see kujundab klientide arvamust neist.  

Kuidas kliendiga kõneleda nii, et neis tekiks veendumus, mille kohaselt on Sinu ettevõtte tooted/teenused on maailma parimad ja Sina oled parim koostööpartner ning kelle kohta arvad Sina täpselt samamoodi? 

Igal ettevõtjal on vähemalt viis lugu, mida jutustada. Iga loo jutustamiseks on vähemalt kümmekond viisi. 

Milles see lugude jutustamine täpselt väljendub, kuidas teha seda teadlikult ja kuidas see aitab turundamist muuta tõhusamaks (väiksem aja-ja rahakulu) ja mõjusamaks (kliendid, koostööpartnerid=sissetulekute kasv), selles aitab luua selgust koolituspäeva esimene pool. 

Praktiline osa koolitusest on üles ehitatud nii, et saaksid keskenduda muutustele oma ettevõttes ja sel moel paremini eristuda. 

Päeva teises pooles keskendutakse neljale turunduses kasutatavale kirjutamisstiilile. Millal veenda, selgitada, kirjeldada või jutustada ja miks? 

Kirjutatkse koos ja arutletakse, milline on parim struktuur blogi või sotsiaalmeedia postitusteks ning miks sama stiil ja struktuur ei sobi üldjuhul e-poe tootekirjelduseks ega uudiskirja. 

Praktiliste harjutuste abil õpitakse kasutama kindlat raamistikku nii, et loodav tekst täidab oma eesmärki, kuid alles jääb vajalik loomingulisus ja isikupära. Õpitakse sama infot edasi andma neljal erineval viisil, kasvatades seeläbi enesekindlust turundus-, sh sotsiaalmeedia strateegia ja plaanide kavandamisel või seda teenust sisse ostes tegijale sisendi andmisel. 

Rohkelt kirjutamiskogemust pakkuv koolitus on toeks nii väikeettevõtjale, alustavatele turundusspetsialistile kui ka neile, kelle igapäevatöö sisaldab tekstiloomet. Soovi korral saab ka koolituse käigus kirjutatud tekstidele tagasisidet. Koolitusega saab kaasa töövihiku, mida ka edaspidi turunduses ja tekstiloomes abilisena kasutada. 

Koolitus on etteregistreerimisega ja registreerida saab ennast kuni 7. oktoobrini SIIN 

Birgit Itse

Birgit on kirjanik, tekstilooja ja kirjutamismentor, kes on oma sõnul kõikidel ametikohtadel otsinud võimalusi end kirjalikult väljendada. Eestis elades töötas ta üle 13 aasta ajakirjanikuna, 2019. aasta lõpus Šotimaale Aberdeeni kolimise järel lõi ta oma kirjutamisteenust pakkuva ettevõtte, täiendas oma teadmisi rahvusvahelistel kursustel, avatud ülikoolis ning isikliku juhendajaga. 

Ta on töötanud Aberdeeni Science Centre'i turunduse ja ürituste koordinaatorina ja kuulub rahvusvahelisse tekstiloojate võrgustikku Dark Angels Writers. Alates 2021. aasta kevadest on ta jaganud oma teadmisi ja kogemusi seminaride ja mentorluse vormis nii üksi kui ka koos teiste turundusekspertidega.  2020. aasta maikuus ilmus Birgitilt kakskeelne kinkeraamat, tema loomingut on avaldatud veebiajakirjades ja rahvusvahelistes kogumikes, ta on oodatud esineja kohalikel sõnakunsti õhtutel ja külaline rahvusvahelistes taskuhäälingutes. Rohkem infot leiab www.birgit-itse.com 

Koolitust rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projektist „Põlvamaa PATEE programm 2020-2023" ning see on osalejatele TASUTA. Koolitusel osalemise eest arvestatakse ettevõtjatel vähese tähtsusega riigiabi (vt VTA jääki siit: http://www.fin.ee/riigiabi).

 

Lisainfo:

Sander Silm
Põlvamaa Arenduskeskus
Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
566 212 85
sander.silm@polvamaa.ee

eu