Uudised

Hariduse uudised

11:32 29.05.2024
Sotsiaaltöö: Haridusasutuste ja Rajaleidja keskuste abivõimalused tuge vajavatele lastele

Korraldus 20. mai 2024 Millist tuge on võimalik saada lasteaias või koolis kohapeal ning kuidas saab last, tema vanemaid, haridusasutuste ja omavalitsuste spetsialiste aidata riikliku õppenõustamise süsteemi Rajaleidja võrgustik? Kust leida abi, kui lapsel on raskusi õppimise, käitumise või suhetega? Kui muret pole õnnestunud perekeskis lahendada, siis tasub esmalt pöörduda lapse õpetaja poole. Temale saab lapsevanem rääkida, mida ta on tähele pannud, mida laps on kodus teinud ja rääkinud. Samuti saab õpetajalt tagasisidet, milline on olukord lasteaias või koolis, kas õpetajad on midagi sarnast täheldanud. Koos arutamine on esmalt kõige paslikum.

Loe edasi
11:43 19.01.2024
Kuus Lõuna-Eesti maakonda alustavad noorte ettevõtlikkuse edendamiseks suuremahulist koostööprojekti “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored”  

Projekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” (LEEN) sündis Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonna arendusorganisatsioonide tihedas koostöös, selle fookuses on 7-26aastaste Lõuna-Eesti noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse süsteemne arendamine ning noorte sidumine oma kodukohaga. Lõuna-Eesti kuut maakonda ühendava koostööprojekti kogumaksumuseks on kavandatud 3 331 393 eurot. 

Loe edasi
09:15 26.04.2023
Noored ja seksuaaltervis – kust küsida nõu?

Seksuaaltervisest rääkides tunnevad paljud noored ennast ebamugavalt või kohmetult. Põhjuseks on sõna „seks”, mis tekitab ühese seose seksuaalvahekorraga. Piinlikkust tundes kardetakse pöörduda vanemate poole, kuid mure ootab lahendamist ja nõuandjateks saavad tihti eakaaslased. Sõbrast „eksperdi“ soovitustel võivad aga olla kurvad tagajärjed. Kuidas saaksime toetada noori ja kuhu suunata nad seksuaaltervist puudutavate küsimustega?

Loe edasi
eu