Uudised

Põlvas tunnustati maakonna parimaid pedagooge
2023-08-18 11:28:00

17. augustil toimus Põlva Riigümnaasiumis traditsiooniline Põlvamaa õpetajate augustifoorum, kus tunnustati maakonna aasta haridustöötajaid.

Igal aastal kuulutab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga välja konkursi „Eestimaa õpib ja tänab" haridustöötajate tunnustamiseks. Põlvamaa aasta õpetajad valiti üleriigilise tunnustusürituse esildiste hulgast ja Põlvamaal laekus sel aastal 30 ankeeti kümnes kategoorias.

2023. aasta Põlvamaa aasta haridustöötajad on:

Aasta huvialaõpetaja

Reno Olle, Põlva Lasteaed Lepatriinu huvialaõpetaja

Reno Olle väärib tunnustust ja märkamist eelkõige tahtmise ja innukusega panustada laste heaolu loomisele, olles eeskujuks oma rõõmsameelse suhtumisega. Reno Olle on toimekas ja aktiivne tantsuõpetaja nii koolis kui ka eraettevõtjana tantsuklubi "Maarja" juhtimisel. Iga-aastaselt on Lepatriinu lasteaias tema huviringis ca 20 last, kes jätkavad tantsuoskuse lihvimist tema käel all koolis ja tantsuklubis. Neist mitmed on saavutanud suurepäraseid tulemusi väljaspool Eestit. Olles ise Lepatriinu lasteaia vilistlane, on ta leidnud alati võimaluse panustada aega huviringi juhendamisel lastele heaolu loomisel.

Aasta põhikooli aineõpetaja

Karl Tammiste Põlva Kool

Karl Tammiste on Põlva Kooli loodusõpetuse ja robootika õpetaja ning klassijuhataja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteaduste õpetajana. 2022. aasta novembris pälvis Karl Tammiste Johannes Käisi preemia. Karl Tammiste kandidatuuri esitanud õpilased peavad tema õpetamisviisi mitmekesiseks, kus õpetaja kasutab nii praktilisi ja loovaid ülesandeid kui näitab õpetlikke teemakohaseid videoid. Karl Tammiste viib võimalikult paljud tunnid läbi õues, kus õpilased teevad praktilisi ülesandeid.

Aasta tugispetsialist 

Sandra Kripson, Mooste Mõisakool

Sandra teeb kõike suure pühendumisega, on tugeva empaatiavõimega ja väga töökas ning noorte toimetulek elus ja selleks eelnevate õigete valikute mõtestamine on talle südameasi. Sandrale on äärmiselt oluline, et kõik õpilased saaksid võrdsed võimalused õppida, et keegi ei jääks kõrvale. Ta on väga kirglik ega anna alla, kui kaalul on õpilaste heaolu. Alati on esikohal õpilaste enda mõtted ning see, et õpilased ise midagi teeksid, et nad oleks kaasatud erinevatesse organiseerimis- ja otsustusprotsessidesse. Lisaks sotsiaalpedagoogi ametikohale täidab Sandra Mooste Mõisakoolis ka HEV-koordinaatori ning õppealajuhataja ülesandeid. Kõik see kokku on parim kombinatsioon selleks, et märgata ja toetada noorte õppimist vastavalt nende võimetele. Sandrale on äärmiselt oluline, et kõigil õpilastel säiliks koolirõõm; et nad oleksid toetatud ja saaksid õppida omale sobivaimal viisil ja moel.

Aasta klassiõpetaja

Hele Aia, Räpina Ühisgümnaasium

Hele on klassi-, arvuti-, argumendiõpetuse-, rahvatantsuõpetaja, kes on eeskujuks oma loova, uuendusmeelse ja innustava suhtumisega, on aastaid kujundanud õpihuvilisi laia silmaringiga kodanikke. Ta kasutab meeskonnatööd, osaleb alati võru keele nädalatel, tema õpilased loevad, lahendavad nutiseadmes võrukeelseid viktoriine, isegi õpivad Lõuna-Eesti pärimustantse. Ta on suurepärane lõimija, kes oma ainetundides igapäevaselt kasutab reaalse eluga seotud materjale. Ta toetab iga lapse individuaalsust ja lähtub materjalide koostamisel õpilaste huvidest ja võimetest.

Aasta klassijuhataja

Marika Nurmsalu, Rosma Johannese Kool

Marika märkab lapse huve, proovib neid rakendada ja annab infot ka lapsevanematele. Näiteks kuupidudel ja kontsertidel esinemist planeerides, aastatöö valimisel laste tugevusi ja oskusi rakendades. Ta teab ka “oma” laste koolivälistest huvidest, elab kaasa ja nende edenemisele. Õpilased tunnevad, et nad on märgatud. Ta tekitab huvi raamatute vastu, illustreerib ja laiendab parasjagu käsilolevat teemat lugedes lastele ette ilukirjandust. Õpetaja näitab tänulikkust väikeste ja oluliste asjade eest elus, aidates neid nii ka kõrvalolijatel märgata. Marikale on hingelähedane loodus, ta viib lapsi sinna sageli.

Aasta haridustegu

Põlva Kooli Teadlaste Öö, Põlva Kool

Põlva Kooli Teadlaste ÖÖ ürituse käigus oli külastajatel võimalus kaasa lüüa erinevates (loodus)teaduste alastes töötubades. 3 aasta jooksul on toimunud 2 “Teadlaste Ööd” ja ürituse korraldamisse olid lisaks õpetajatele kaasatud ka õpilased, kes panustasid nii korraldusse kui töötubade läbi viimisesse. Et kaasa löönud õpilased olid erinevates vanustes ja klassides, tehti koostööd ka koolikaaslastega, kellega igapäevaselt kokku ei puututa. Paljud teostatud ideed ja sisendid tulid samuti õpilastelt. Töötoad olid praktilise loomuga ning andsid igaühele võimaluse kaasa lüüa tegevustes, mida tavapärane koolipäev üldiselt ei paku - näiteks loodusteaduslikud põgenemistoad või võimalus oma silmaga jälgida vutitibude koorumist. Koostööpartnerite õpitubades kasutati igapäevaeluga seotud praktilisi vahendeid, samuti põnevaid näitvahendeid, mis avardasid oluliselt õpilaste silmaringi ja andsid võimaluse teha katseid, mis tava õppetunnis ei ole võimalikud. Üritus andis korraldusega seotud olnud õpetajatele võimaluse olla loov, mõelda kastist välja, kokku panna ja õpilaste abiga läbi viia enda ainealaseid töötubasid ning rakendada neis meetodeid ja võtteid, milleks igapäeva tööelus ja klassitunnis ei ole võimalust või aega.

Aasta hariduse sõber

Maren Jaakmees, Põlva Jakobi Kool

Lapsevanem Maren Jaakmees teeb oma tööd vabatahtlikult. Ta on võtnud oma südameasjaks Põlva Jakobi koolile raamatukogu arendamise. Ta suhtleb erinevate kirjastustega ning on saanud kirjastustelt annetusena raamatuid ning samuti korraldab ta erinevaid aktsioone kogukonnas raamatukogu täiendamiseks.

Aasta gümnaasiumiõpetaja

Merle Pintson, Põlva Gümnaasium

Õpilased on Merle Pintsonit kirjeldanud järgmiselt: Ta on siiras ja aus, hingega õpetaja. Tema tunnid ei ole igavad. Tema õpetas, kui vinge on meie keel, meie kultuur, meie raamatud, meie maa. Ta õpetab teksti ja materjali läbi töötama ja aitab õpilasi, et nad teeksid paremini.

Aasta lasteaiaõpetaja

Kätlin Vaher, Põlva lasteaed Pihlapuu

Kätlini mängulised, mitmekülgsed ning rõõmuloovad muusikategevused panevad helisema nii lapse kui ka täiskasvanu hingeviisid, on eeskujuks oma suhtlemisstiililt ja suhtumiselt igasse inimesse. Õpetajana planeerib ja viib läbi tegevusi, mis toetavad lapse loovust, loomingulisust ning võimalust nautida musitseerimist ning kogeda eduelamust. Lapsel võimalik tunda rõõmu muusikalistest ühistegemistest - laulmine, rütmiline liikumine, pillimäng ning individuaalselt harjutada, proovida, esineda. Lähtub laste vanuselisetest, arengulistest aga ka sotsiaalsetest ja emotsionaalsetest vajadustest. Muusikasse on lõimitud matemaatika, keele ja kõne arendamine. Kasutab Orff pedagoogikat ja viib läbi täiendavaid tegevusi andekatele ja AEV lastele.

Aasta õppeasutuse juht

Riina Reest, Kanepi Lasteaed

Riina Reest on inimene, kes hüppab kõrgelt üle oma võimete, kui on vaja arendada ja parendada keskkonda kus tema töötajad ning kasvandikud igapäevaselt toimetavad. Ta leiab pidevalt võimalusi, et uuendada ja kujundada lasteaeda kaasaegsemaks ning professionaalsemaks keskkonnaks, kus kõigil on hea olla.

Vaata galeriid SIIT!

Foto: Sander Silm

eu