Koolitused ja infolistid

Koolitused ja infolistid

Koolitused ja infolistid

Anna oma karjäärile hoogu ja osale alustava ettevõtja baaskoolitusel!
2023-09-08 10:13:00

Põlvamaal alustab järjekordne alustava ettevõtja baaskoolitus, mis annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus on 8 päeva (64 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisandub  iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti:  26.-27. september; 10.-11. oktoober; 17.-18. oktoober; 24 ja 31.oktoober.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

OSALEMISTINGIMUSED

 • Koolitused toimuvad Põlva Riigimajas,  Kesk 20 III seminari ruumis kell 9:30-16:45.
 • Kandideerimise tähtaeg on 13.09.2023.
 • Osalemistasu: 50.– eurot (kogu programmi eest), mis on koolituse omaosalus.
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine (arve esitatakse peale grupi komplekteerimist). Arve esitatakse eraisikule. Eesti Töötukassa antud koolitust ei rahasta.
 • Kandideerimine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on max 20 inimest.
 • Baaskoolituse programmi läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda Eesti Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetust.

PROGRAMM

Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

Koolitaja: Maili Kallaste

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi.
 • Maakondlike arenduskeskuste teenuste tutvustus.
 • Kuidas alustada oma äri? Mina ettevõtjana.
 • Äriidee ja visioon.
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed.
 • Strateegia arendamine.
 • Ärimudeli arendus. Toote-teenuse disain.

II moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

Koolitaja: Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud.
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine.
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine.
 • Finantsprognooside koostamine.

III moodul: Turundus ja müük

Koolitajad: Maili Kallaste ja Jan Lätt

 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine.
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist.
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid.
 • Müügiplaani koostamine.

IV moodul: Äriplaani koostamine

Koolitajad: Diana Marga ja Maili Kallaste

 • Soovitused äriplaani koostamisel
 • Sagedamini esinevad vead

V moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Koolitaja: Jaan Konks

 • Juhi roll ja enesejuhtimine.
 • Meeskond ja partnerid.
 • Äriplaanide esitlemine.

 

Osavõtutasu on 50 EUR. Osalemisavalduse täitmisega kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.

Osalemiseks täitke taotlus SIIN

Koolitust korraldab SA Põlvamaa Arenduskeskus

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles: https://www.arenduskeskused.ee/teenused/alustava-ettevotja-baaskoolitus/

Lisainfo:

Diana Marga
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
527 5899
diana.marga@polvamaa.ee

eu