Uudised

I Põlvamaa noorte laulu- ja tantsupidu “Olõs mul üts..” tõi päikese pilve tagant välja
2022-05-17 09:34:00

13. mail toimus Põlva Intsikurmus maakonna esimene noorte laulu-ja tantsupidu "Olõs mul üts...”, kus osales ligi 700 väikest ja suurt tantsijat, lauljat ja pillimängijat. Peole olid kaasatud Põlva maakonna lasteaedade ja põhikoolide koorid ning tantsurühmad, Räpina ja Põlva Muusikakooli solistide ansambel, Mooste Rahvamuusikakooli ansambel, Põlva Kooli puhkpilliorkester, Riivo Jõgi saateansambel ja Külateater Virvendus. 

I Põlvamaa noorte laulu- ja tantsupidu tõi üle mitme aasta Intsikurmu lauluväljakule nii esinejad kui pealtvaatjad ning noorte esinejate lust ja rõõm suutsid isegi päikese pilvede tagant välja võluda.

Algselt 2020. aasta maikuus toimuma pidanud pidu jäi koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu ära.  2021. aasta augustis jätkati peo ettevalmistustega sealt, kus varem pooleli jäädi. Erinevalt vabariiklikest suurpidudest olid kohalikule peole oodatud ka väikesearvuliste koosseisudega kollektiivid ja projektirühmad- nii anti võimalus osaleda ka näiteks väikekooli 5-lapselisele lauluansamblile või tantsugrupile.

Peo teema oli inspireeritud ühest peole valitud rahvalikust üle-eestiliselt tuntud lastelaulust  "Olõs mul üts väiku veli". Lasteaialapsi ja koolinoori ühendav pidu tõstis esile unistamise ja soovimise, viidates sellele, et unistused ja soovid võivad teoks saada, kui need välja öelda ja südamest soovida.

Kava õpetasid lastele ja noortele selgeks pühendunud muusika- ja tantsuõpetajad. Laulud, tantsud ja pillilood koondasid terviklikuks kontsertetenduseks stsenarist Triinu Laan, lavastaja Kristo Toots, liigijuhid Katrin Peil, Krista Salf, Eda Heinaste ja Nele Risttee. Loomingulist meeskonda toetasid taustajõududena kümned abilised ja vabatahtlikud. 

Peo korraldust eest vedanud Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Evelyn Grzinichi sõnul oli peo eesmärk inspireerida lapsi ning noori, innustada neid osalema laulu- ja tantsurühmades, puhkpilliorkestrites ja rahvamuusikaansamblites. Peo korraldusse kaasati Põlvamaal elavaid noori. Nii kutsutigi näiteks peo projektijuhiks Põlva Kultuurikeskuses töötav Sigrid Avald, lavakunstnikuks Mooste Mõisakooli kunstiõpetaja Daana-Loreen Kägra, peo helivõimendus usaldati Kanepi valla ettevõttele Stagetech, vabatahtlike vägedele saadi täiendust Põlva Gümnaasiumist.

Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Lennart Liba tänas korraldajaid meeleoluka peo eest ning lisas, et kavas on muuta pidu traditsiooniks ja korraldada sarnast pidu vabariiklikule noorte laulu- ja tantsupeole eelneval aastal. “Taolist noortepidu on meile väga vaja ja praegu oleme juba kokku leppinud, et järgmine noorte laulu- ja tantsupidu tuleb 2024. aasta,” ütles ta.

Peo korraldasid MTÜ Street Dancers ja Põlvamaa Arenduskeskus. Pidu rahastasid Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

Foto: Sander Silm

eu