Halduskoostöö projekt

HALDUSKOOSTÖÖ PROJEKT

                                                                

Projekti nimi: Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise

Elluviimise aeg: 01.02.2019 – 01.02.2020

Maksumus: 28 379,28 eurot, sh toetus 24 055,37 eurot (84,76%) ja omaosalus 4 323,91  eurot (15,24%)

Toetusprogrammi ja meetme nimi: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus. Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine.

Projekti üldine eesmärk oli Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise.

Projekti otsesed eesmärgid:

  1. Suurendada olulisel määral Põlvamaa KOVide volikogude ja volikogu komisjonide liikmete, vallavalitsuse ametnike ja spetsialistide omavahelist dialoogi ja koostöövõimekust.
  2. Ühtlustada Põlvamaa omavalitsute tegevuses aktiivselt osalevate inimeste arusaamu KOV piire ületavast haldusest ning halduskoostöö arendamisest läbi ühise avalike teenuste osutamise.
  3. Töötada välja sotsiaal-majanduslikul analüüsil põhinev Põlvamaa halduskoostöö rakenduskava ühisteenuste pakkumiseks ja/või -tegevuste koordineerimiseks ja haldusvõimekuse tõstmiseks.

Tegevused:

  • halduskoostöö võimaluste valdkondlik analüüs;
  • koolitus- ja kogemusprogrammi läbiviimine;
  • rakenduskava koostamine;
  • arengufoorumi korraldamine.

Projektis osales 52 inimest Põlvamaa omavalitsustest ja maakondlikest organisatsioonidest.

Konsultandid olid Civitta Eesti AS ja Cumulus Consulting OÜ. Konsultantide leidmise hange on detailsemalt kirjeldatud hankedokumendis.

MATERJALID


Lisateave:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

eu