Strateegiadokument


Põlvamaa arengustrateegia eesmärk on tingimuste loomine Põlvamaa kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele.

Põlvamaa arengustrateegia koostamist korraldas Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega ja maakonna omavalitsustega.

Dokumendid

Tegevuskava

Tegevuskava elluviimise ülevaated

Kehtetud tegevuskavad

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2019-2023

Põlva maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2020- 2023


Lisateave:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

eu