Kohaliku omaalgatuse programm

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM (KOP)

Põlvamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et alates 1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor.

Programmi rakendemise aluseks on riigihaldusministri 20.03.2021 määrus nr 10.

KOP-i eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

• meede „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;

• meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta  meetmes „Kogukonna areng“ on 2500 eurot  ja meetmes „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ on 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Põlvamaa KOP-i sügisvooru summa on 9 368,70 eurot.

OTSEVIIDE 2023 sügisvooru Põlva maakonna ühingute taotluskeskkonda:

"Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" 

"Kogukonna areng"

Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 2. oktoobrini kell 16.30. E-toetuse süsteemi kasutajaks saab end registreerida: https://etoetus.struktuurifondid.ee.

Programmi ja toetuse taotlemise tingimusi, programmi määrust ning e-toetuste keskkonda tutvustav infopäevad toimuvad elektrooniliselt. 

I infopäev

5. september kell 10.00-13.00 

Link:  https://us02web.zoom.us/j/86237111648?pwd=elpPWFk2eExKZ1d1RmpkRXErbUt2dz09    

Meeting ID: 862 3711 1648

II infopäev

6. september kell 14.00-17.00

Link: https://us02web.zoom.us/j/83683697029?pwd=SW4xU3BDWDZ4aUtObXd3L3RxVkZsQT09 

Meeting ID: 836 8369 7029

III infopäev

7. september kell 17.00-20.00

Link: https://us02web.zoom.us/j/83085782010?pwd=OGF1N0JGRDBhRU1QaVZtRTV0WWMzdz09

Meeting ID: 830 8578 2010

MATERJALID

Määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Näidisvorm, juhend taotlejatele

Taotlusvormi näidis meetmele "Kogukonna areng"

Taotlusvormi näidis meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

E-keskkonnas taotlemise õppevideo

Aruandevormi näidis

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Lisamaterjalid

meede 1 taotlusvormi abimaterjal

meede 2 taotlusvormi abimaterjal

vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend

Varasemaid toetatud projekid:

HINDAMINE

Projekte hindab 5-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Projekte hindab 5-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Reemo Timmermann ja Miia-Kersti Sultsmann (Eesti Külaliikumine Kodukant), Kaisa Potter (Krootuse Kultuuriselts), Põlvamaa Arenduskeskuse juht Lennart Liba ja ettevõtja Ene Tigas.

NÕUSTAMINE

Projektitaotluste menetlemisega tegeleb Eve Neesalu, eve.neemsalu@polvamaa.ee tel +372 5621 6688 ja nõustamisega SA Põlvamaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant Kaisa Tammoja, e-post kaisa.tammoja@polvamaa.ee, tel 510 9433

MENETLEMINE

Programmi menetlemist maakonnas koordineerib Põlvamaa Omavalitsuste Liit, taotluste menetlemine on delegeeritud Põlvamaa Arenduskeskusele. Üldjuhul on taotluste menetlemiseks 50 tööpäeva. 

Lisateave:

Eve Neemsalu
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
tegevjuht
Tel: +372 5621 6688
E-mail:eve.neemsalu@polvamaa.ee/"> eve.neemsalu@polvamaa.ee

Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee

eu