Nõustamine

SA Põlvamaa Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

eestvedajate inspireerimine;

organisatsiooni asutamine;

organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine;

ühingu juhtimise korraldamise nõustamine;

ühingu tegevuste rahastamise nõustamine;

ühingu projektide nõustamine;

organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine.

Põlvamaa Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab Arenduskeskus infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Mittetulundusühenduste nõustamist maakondlikes arenduskeskustes toetavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium.

Oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.

Lisainfo:

Kaisa Tammoja

Kodanikuühenduste konsultant

Põlvamaa Arenduskeskus

Tel: 510 9433

E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee

eu