Uudised

Algas KOP-i sügisene taotlusvoor
2023-09-01 09:56:00

Põlvamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et alates 1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor.

KOP-i eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

  • meede „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
     
  • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

 

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta  meetmes „Kogukonna areng“ on 2500 eurot  ja meetmes „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ on 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 2. oktoobrini kell 16.30. E-toetuse süsteemi kasutajaks saab end registreerida: https://etoetus.struktuurifondid.ee.

Programmi määrus, meetmete taotlus- ja eelarvevormid, hindamismetoodika ja muud abimaterjalid on leitavad Põlvamaa portaalis aadressil: https://www.polvamaa.ee/polvamaa-omavalitsuste-liit/pol-tegevus/kohaliku-omaalgatuse-programm/

Programmi ja toetuse taotlemise tingimusi, programmi määrust ning e-toetuste keskkonda tutvustav infopäevad toimuvad elektrooniliselt. Zoom infopäevade lingid asuvad Põlvamaa portaalis aadressil:

I infopäev

5. september kell 10.00-13.00 

Link:  https://us02web.zoom.us/j/86237111648?pwd=elpPWFk2eExKZ1d1RmpkRXErbUt2dz09    

Meeting ID: 862 3711 1648

II infopäev

6. september kell 14.00-17.00

Link: https://us02web.zoom.us/j/83683697029?pwd=SW4xU3BDWDZ4aUtObXd3L3RxVkZsQT09 

Meeting ID: 836 8369 7029

III infopäev

7. september kell 17.00-20.00

Link: https://us02web.zoom.us/j/83085782010?pwd=OGF1N0JGRDBhRU1QaVZtRTV0WWMzdz09

Meeting ID: 830 8578 2010

Lisateave:

Eve Neemsalu
tegevjuht
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: +372 5621 6688
eve.neemsalu@polvamaa.ee

 

Kaisa Tammoja
mittetulundusühenduste konsultant
Tel +372 510 9433
kaisa.tammoja@polvamaa.ee

eu