Põlvamaa TEHA

Tervist edendavate haridusasutuste võrgustik Põlvamaal teeb restardi
2022-03-22 17:12:00

6. jaanuaril 2022 kohtusid Põlvamaa koolide ja lasteaedade õpetajad ja juhid, et anda tervist edendavale võrgustikule mõte ja sisu. Arenduspäeval sõnastati kaugem eesmärk ning kahe lähema aasta tegevused. Päeva aitasid seada superviisor ja kogukondade koolitaja Krista Pegolainen-Saar ja Epp Laugaste-Poobus.

Protsess algas juba möödunud aasta oktoobris, mil tervisedendavate haridusasutuste võrgustik kaardistas tegevusi, mis on juba edukad ning neid, mis vajavad parandamist. Küsiti endalt, miks meil seda võrgustikku vaja on ning mida see meile annab? Päeva lõpus oli kindel teadmine, et võrgustik on oluline ja vajalik ning arendustegevustega tuleb jätkata.

Käesoleva aasta esimesel neljapäeval toimus II kohtumine, kus lepiti kokku ühine eesmärk "Terve ja õnnelik inimene tervist edendavas keskkonnas"ning valiti välja kolm fookusteemat:

• lapsevanemate teadlikkuse tõstmine läbi tõhusa kommunikatsiooni
• vaimse tervise edendamine keskenduses teemale uni
• laste ja lastevanemate liikumise ja kehalise aktiivsuse soodustamine

Igal fookusteemal on oma eestvedaja ning protsess jätkub töörühmades, kus kavandatakse tegevusi järgmiseks kaheks aastaks.

Põlvamaa tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik on alguse saanud 2001. aastal.
Tervis ja haridus on omavahel väga tihedalt seotud, hea tervise juures on tunduvalt lihtsam ja parem omandada haridust ning õnnelik inimene on suurema tõenäosusega tervem ja teeb

Lisainfo:

Irena Viitamees
Ennetustööspetsialist
Põlvamaa arenduskeskus
55686111
Irena.viitamees@polvamaa.ee

eu