Põlvamaa TEHA

Gordoni perekooli vanemaharidus aitab lapsega paremat kontakti saada 
2024-06-25 14:27:00

Tänapäeva nutimaailmas tunnevad paljud vanemad, vanavanemad ja õpetajad, et lastega on keeruline kontakti leida. Noored elavad ja tegutsevad justkui omas maailmas. Virtuaalmaailmas. Ja nende jaoks on see sama reaalne, kui meie jaoks meid ümbritsev keskkond.

Möödunud koroona-aastad jätsid valusa jälje paljude inimeste vaimsele tervisele ja peresuhetele. Psühholoogid ütlevad, et inimesed vajavad sageli lihtsalt võimalust rääkida ja kedagi, kes neid lihtsalt kuulaks. Nõuandeid ei oodatagi. Samuti vajavad kuulamist lapsed. Suhtlemine lapsega on alati lapsevanema vastutus. Aga kuidas seda teha?

Põlvamaa koolidel on igal aastal võimalik tellida kohalike omavalitsuste ja Tervise Arengu Instituudi jt. kaasrahastamisel lastevanematele suunatud koolitusi nagu Gordoni Perekool ja Imelised Aastad. Põlvas toimus aprillis-mais Gordoni perekooli koolitus Sille Jõgeva juhendamisel. Käisin uurimas, mida osalejad kursusest arvavad.

Kust te kuulsite kursuse kohta ja mis mõtetega registreerusite?

Osalejad: „Sõbranna oli juba varem käinud ja ütles, et on väga hea. Meie kursuse puhul oli isegi lastehoid organiseeritud, ma registreerusin kohe, kui kool kirja välja saatis. Kahjuks ei saanud abikaasa osaleda, tal on samal ajal treening. Tegelikult oleks hea kahekesi koos osaleda, siis oleks nii omavahelises kui lastega suhtluses samas infoväljas ja saaks sarnaselt suhelda. Hea, et mingit eelõpet ei olnud vaja, igaüks tuli oma teadmistega.“

Mis kasu Gordoni perekool teie igapäevaellu toonud on?

Osalejad: „Oh, kasuks on tulnud juba igal pool. Tööl. Kodus. Igas olukorras. Kriiside lahendamisel. Suhet saab alati muuta. See on ime, see töötab! Lapsi ja elukaaslast mõistan paremini, nende tujusid.“

Missuguseid õpitud oskused lemmikuteks said?

Osalejad: „Aktiivne kuulamine, selle mõju on kohe näha kõikidega suheldes. Lastega suhtlemisel on tihti abiks peegeldamine. Lisaks „mina“ sõnumid, „võitja-võitja“ meetodil olukorra lahendamine.“

Kellele või miks soovitaksite teisele Gordoni perekoolist osa võtta?

Osalejad: „Kõikidele. Alates lasteaia vanematest. Peab olema tahe teha muutusi oma elus. See ei ole lihtsalt kuulamise koolitus. See annab uusi suhtlemise oskusi ka siis, kui kodus on kõik hästi. Omandatud tehnikad on abiks vaidluste lahendamisel nii laste, lähedaste kui kolleegide vahel. See õpetab end väljendama, kui on tunne, et sind ei mõisteta kodus või tööl. Olen leidnud tehnikad, mida kasutada, kui laps või kaaslane läheb lukku ja ei taha suhelda. Kursusel on kodutööd, et omandatut kinnistada. See laseb kohe õpitut katsetada ja näha, kuidas see töötab. See on äge!“

Juhendaja Sille lõi osalejatele turvalise ja sõbraliku õhustiku, nagu perekonnas, kus puuduvad hinnangud, hukkamõist ja valed vastused. Koos käidi iganädalaselt kaheksal õhtupoolikul ja kodus harjutati omandatud oskusi. Investeeritud aja tasuks saab pere avatuma suhte laste ja täiskasvanute vahel.

eu