Terviseedendus uudised

Vaikuseminutite süsteemne tugi haridusasutusele – Heaolu loov kool ja lasteaed 
2022-04-05 14:55:00

Aastal 2020 oli viimase kümnendi suurim enesetappude arv laste ja noorte hulgas. Meie laste ja noorte vaimne tervis on murettekitav ning täna, kus oleme juba kaks aastat olnud pidevas koroonaolukorras, on sellele lisandunud veel ka ärevusttekitav sõja-olukord. On hea meel tõdeda, et kiire otsinguga leiab üksjagu palju soovitusi oma vaimse tervise eest hoolitsemiseks. Usun, et veelgi enam on oluline osata hoida vaimse tervise tasakaalu ning selleks pakume süsteemset ja tõenduspõhist oskuste õpet programmiga Heaolu loov kool ja lasteaed. Kool on keskkond, kus lapsed veedavad suure osa oma päevast ning seepärast ongi hea süsteemset enesekohaste oskuste õpet harjutada just koolikeskkonnas. Veelgi tõhusam on alustada ennetustööd juba lasteaias.

Programmis osaledes jõuavad õpetajad ja õpilased oskuste õppe abil selleni, kuidas kasutada praktilisi tööriistu ja oskusi enda vaimse tervise eest hoolitsemiseks. Vaikuseminutite programmi kavakindlal rakendamisel väheneb stress ja kurnatus (asteenia), paraneb emotsioonide regulatsioon ja eneseusk keerukate olukordadega hakkama saamisel. Seda tõendas ka Tartu Ülikooli kontrollgrupiga uuring programmi mõju kohta, kus analüüsiti stressitaset lausa vereproovide põhjal koostöös Uppsala Ülikooliga.

Sama kinnitab ka Põlvamaa arenduskeskuse ennetustöö spetsialist Irena Viitamees: “Tartu Ülikooli poolt läbi viidud uuring andis minule selge tõenduse, et vaikuseminutite harjutused toimivad rahustavalt ja stressi maandavalt. Seega pole mõtet meil igaühel jalgratast leiutada vaid tuleb kasutada tõenduspõhist programmi.”

SA Põlvamaa Arenduskeskus toetab programmi läbiviimist kahes Põlvamaa lasteaias. See toetus on positiivne näide kestliku mudeli loomisest, et haridusasutuses endas tekiks võimekus vaimse tervise probleeme ennetada ning õpetajaid ja õppijaid süsteemselt toetada. Irena Viitamees lisab: ”Põgusad vestlused nii lasteaia juhtidega kui õpetajatega kinnitavad seda, et aeg Vaikuseminutite kursusel on aeg õpetajale endale. Nad saavad kogeda ja õppida midagi, mis toetab nende vaimset heaolu ning pakub kosutust. Põlva maakonnas on laste ja noorte vaimse tervise toetamine prioriteet ja pean oluliseks asjaolu, et tasakaalus, rahulik õpetaja tähendab tasakaalus ja rahulikumaid lapsi. Jätkame programmis osalemist.”

Ootame sügisest programmiga liituma uusi koole ja lasteaedu. 2022/2023 õppeaastal liituvate koolide ja lasteaedade arv on piiratud. Huvi korral toetada mõnd oma piirkonna kooli või lasteaeda võtke palun aegsasti ühendust helistades telefonile 515 5850 või kirjutades rainer@vaikuseminutid.ee.

Lisainfo:

Rainer Melts
MTÜ Vaikuseminutid
www.vaikuseminutid.ee
Facebook.com/vaikuseminutid

eu