Terviseedendus uudised

Kas meie koolitoit vastab 21. sajandile või pärineb ikka veel 19. sajandist?
2022-05-31 12:04:00

Eelmisel sügisel algas Põlvamaa koolitoidu parendamise projekt, mis on saanud nüüdseks võiduka lõpu. Kuhjaga kogemusi ja võimaluse ennast kõrvalt vaadata said sel õppeaastal kolm kooli: Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool, Kanepi Gümnaasium ja Tilsi Põhikool.

Möödunud sügisel 2021. aastal kutsus Tervise Arengu Instituut maakonna tervisedendajaid osalema pilootprojektis "Toitlustuse parendamine koolides“. Idee on pärit Rapla maakonnast, kus taolist projekti on tehtud juba mitmeid aastaid nii koolides kui lasteaedades. 

Toitlustuse parendamise projekt hõlmas mitmeid tegevusi. Esimese sammuna pani maakonna tervisedendaja kokku Põlva maakonna juhtrühma kuhu kuuluvad omavalitsuste haridusspetsialistid, Tartu Rakendusliku Kolledži toitlustuse valdkonna spetsialistid ning Terviseameti Lõuna regionaalosakonna keskkonnatervise inspektor. Seejärel esitati üleskutse maakonna koolidele.

Väljakutsele vastasid positiivselt kolm kooli: Kanepi Gümnaasium, Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool ning Tilsi Põhikool. Ühe olulise sammuna protsessi jooksul pidi kooli meeskond koos koolijuhi, koka, õpetajatega ja soovi korral ka õpilasi kaasates hindama end ise ning täitma eneseanalüüsivormi. Enda hindamine ja kritiseerimine on alati keeruline kuid eelmainitud koolid said sellega suurepäraselt hakkama. Oli rõõm kogeda, et märgati nii õnnestumisi kui ka parendamist vajavaid valdkondi. Kõik koolid said põhjaliku tagasiside ka juhtrühmalt, kes pärast koolide külastust ühises arutelus panid kirja mõtteid ja soovitusi, mis aitaksid koolil ja kokkadel parendada toitlustamise ja söömise keskkonda, mitmekesistada menüüd, luua koolitoidule positiivsem kuvand ning väärtustada koolitoidu söömist.

Kahjuks ei ole koolides kõik asjad kaugeltki roosilised. Peamiseks puuduseks toodi rahaliste ressursside nappust. "On keeruline teha tervislikku toitu 1 euroga lapse kohta, kui koolis õpib alla 100 õpilase. Püüdke ise mõelda välja rikkalik, mitmekesine ja tervislik menüü, kui raha on selleks 1 euro lapse kohta“, nentis Ahja kooli juht. Ka ei suju alati koostöö kohaliku tootjaga nii nagu sooviks, sest väikekoolid ei ole tulusad kliendid. Kuid sellele vaatamata leitakse suurepäraseid võimalusi teha koduseid küpsetisi ja roogi, mis viivad keele alla. 

Tartu Rakendusliku Kolledži toitlustuse kutseõpetaja ja juhtrühma liige Elika Raal-Kikas tõdes: "On väga suur väärtus, et osalenud koolide lapsed saavad nautida igapäevaselt värsket ning maitsvat toitu, mis valmib kohapeal ja vahetult. Kõigi koolide puhul oli näha tublide koolikokkade suurt panust ja hingega oma töö tegemist.“

"Projekt on väga vajalik, kuna toit on laste tervise tagamiseks oluline“, tõdes Terviseameti Lõuna regionaalosakonna keskkonnatervise inspektor Janne Nurme. Samuti innustas ta projekti läbima kõiki koole ja lasteaedu, kes on selleks valmis.

SEL ÕPPEAASTAL PÄLVIS MÄRGISE "TUNNUSTATUD KOOLITOIT PÕLVAMAAL 2022" FRIEDEBERT TUGLASE NIMELINE AHJA KOOL.

Täname südamest kõiki osalenud koole ja ootame uuel õppeaastal projektis osalema juba uusi asutusi!

Fotoallkiri: Irena Viitamees ja Ahja kooli direktor Pirjo Pall. (Foto: Kai Neemsalu)

Põlva maakonna toitlustamise parendamise juhtrühma nimel:

Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
55686111
Irena.viitamees@polvamaa.ee

 

eu