Terviseedendus uudised

TAI: kõhutundest ja headest kavatsustest ennetuses ei piisa
2022-09-28 08:48:00

Tervise Arengu Instituut (TAI) korraldab käesoleval nädalal kaks järjestikust ning üksteisega seotud konverentsi, millega juhitakse tähelepanu eetilise ja tulemusliku ennetustegevuse olulisusele, sest vaid teaduse poolt põhjendatud sammud saavad viia soovitud muutusteni.

Mitmed uuringud on näidanud, et enamasti baseeruvad ennetuses kasutatavad meetodid ja strateegiad kõhutundel. Kuna eesmärgi täitmist ja käitumise muutumist mõõdetakse harva, puudub kontroll ja arusaam tegelikult aset leidnud muutusest. Lisaks eeldatakse, et ennetus on osalejatele kasulik, aga kuidas me seda teame, kui me muutuseid ei mõõda? Kuna ennetus on tihti suunatud lastele-noortele ja teistele haavatavamatele ühiskonnaliikmetele, kelle ellu ühel või teisel viisil sekkutakse, tuleb kindlustada, et tegevused on õigustatud, kasulikud ning võtavad arvesse ka teisi eetilisi põhimõtteid, nagu näiteks osalemise vabatahtlikkus, diskrimineerimise, sildistamise ja ohtu seadmise ära hoidmine.

28. septembril toimub tervisedenduse konverents „Teadus eetilise ennetuse ja vaimse tervise teenistuses“. Konverentsil räägitakse eetilisest ja tulemuslikust ennetusest, keskendudes vaimsele tervisele. Tutvustatakse hindamisraamistikke, mis aitavad praktikutel hinnata oma töö tulemuslikkust; antakse ülevaate tõenditel põhinevast vaimse tervise edendamisest üle elukaare; tutvustatakse rahvastiku vaimse tervise uuringule tuginedes tervisekäitumise ja vaimse tervise seoseid.

29.-30. septembril toimub koostöös Euroopa Ennetusuuringute Ühinguga (European Sociatey for Prevention Research, EUSPR) rahvusvaheline ennetusvaldkonna konverents „Prevention – Between Ethics and Effectiveness“. Sellele kõrgetasemelisele ennetusteaduse sündmusele on oodatud nii teadlased, praktikud, poliitikakujundajad, spetsialistid kui ka kõik teised, kes oma tegevuses ennetusega kokku puutuvad.

„Selle konverentsi näol oleme saanud suurepärase võimaluse näidata Eestit ennetusvaldkonna tugeva tegija ja teema eestvedajana – meie tegevusi, teadlasi ja usaldusväärsust korraldajana. See on meile suureks tunnustuseks ja usalduseks - et oleme end rahvusvahelisel tasandil tõestanud piisavalt väärtusliku partnerina,“ kommenteeris TAI direktor Annika Veimer.

Nagu ütleb ka pealkiri, on konverentsi põhifookuses ennekõike eetiline ennetus. Arutatakse, mida tähendab eetiline ennetus ning kuidas eetilised aspektid võivad mõjutada ennetustegevust. TAI ennetuse valdkonna ekspert Triin Vilms: „Ennetusega soovime midagi ära hoida, aga suures tuhinas unustatakse mõnikord, et rutaka tegutsemise tagajärjel võivad tegevused hoopis kahju teha ja võimendada soovimatut käitumist. Seetõttu on oluline üha enam tõsta esile ennetust kui teadusharu ja tõsta Eesti ennetusvaldkonna kvaliteeti, milleks antud konverents hea võimaluse annab. Loodetavasti sünnib selle konverentsi tulemusena uusi koostööprojekte ja –suhteid, mis omakorda aitavad viia ennetuse Eestis veel ühe sammukese võrra edasi.“

Kuna huvi konverentside vastu on olnud suur, siis tasuta ja eesti keeles toimuvat tervisedenduse konverentsi on uutel huvilistel võimalus jälgima tulla veel vaid virtuaalselt. Rahvusvahelise konverentsi pileti saab soetada ürituse veebilehel. Lisainfot konverentsi kohta leiab ajakavalisest programmist ning eelnevalt on võimalik tutvuda üles astuvate põhiesinejatega.  

 

Lisainfo:

Valdo Jahilo
avalike suhete juht
tel: 503 9531
valdo.jahilo@tai.ee

 

eu