Terviseedendus uudised

Tööandjad saavad taotleda “Tervist edendav töökoht” märgist
2023-09-15 10:25:00

Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsioniga kuulutab esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru. Taotlusi saab esitada igal aastal 1.–23. oktoobrini. Märgis antakse kolmeks aastaks ja selle taotlemine on tööandjale tasuta.

„Tervist edendav töökoht“ märgise väljaandmise eesmärk on tunnustada organisatsioonide järjepidevat panustamist oma töötajate tervisesse ja heaolusse. Tervise edendamine töökohal on turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ja valikuid soodustava keskkonna kujundamine. “Töökogukonnad on oluline keskkond rahvatervise kujundamisel, kus tööealise elanikkonna tervisekäitumist saab mõjutada selles suunas, et meie tervena elatud eluaastad kasvaksid jõudsamalt ning inimestel oleks võimalus olla kaasatud tööturul kauem, kui see on praegu näiteks tervisest tulenevate piirangute tõttu,“ kommenteeris Katrin Kärner-Rebane, Tervise Arengu Instituudi paikkondade tervise edendamise osakonna vanemspetsialist. 

Töötajate suurema motivatsiooni ja tootlikkusega kaasneb positiivse ja hooliva tööandja maine, mida „Tervist edendav töökoht“ märgis kannab. Märgise olemasolu näitab, et selles asutuses on inimesed tähtsal kohal. Töötajate tervis ja heaolu on väärtus, mis pakub palju rohkemat, kui esmapilgul võib tunduda. Hästi hoitud töötaja panustab rohkem ning pakub seeläbi ettevõttele suuremat kasu. Kindlasti on tervisedendus töökohal üks tugev argument ka uute töötajate värbamisel.

Märgise taotlemise protsessi läbides saab tööandja terviklikuma ülevaate oma organisatsiooni tööohutuse, tervisedenduse ja juhtimise põhiprotsessidest, arenguvõimalustest ning pikajalise tegevusplaani töötajate heaolusse panustamisel.

Lisainfo: Märgise tingimused ja taotlusvorm

Märgise taotlemist tutvustav infopäev on 15. septembril kell 10.00–11.30 Zoomi keskkonnas, kus märgise taotlemise protsessi tutvustavad Tervise Arengu Instituudi ja Tööinspektsiooni spetsialistid. Registreeru kohtumisele.  17. oktoobril kell 14.00–15.30 on järgmine kohtumine, kus saab infot ja taotlemise käigus tekkinud küsimustele vastuseid. Registreeru kohtumisele. Mõlemad kohtumised salvestatakse.

 

eu