Terviseedendus uudised

HÜPPELAUD AITAB MEIL VANEMAHARIDUSE SÜSTEEMI LOOMISE EESMÄRKI TÄITA
2024-05-21 08:10:00

Vanemahariduse süsteemi loomine Eestis on jõudnud Erasmus+ „Hüppelaua“ koolitusel edasi järgmisse vooru. Põlva maakonna projekt jõudis 14 parimahulka, mille seast valitakse välja parimad projektid, mis vastavad Erasmus+ KA2 taotlusvooru nõuetele. Vanemaharidus on Põlvamaa tervisestrateegia aastani 2035 üks eesmärkidest ning aitab täituda peamisel prioriteedil, mis on laste ja noorte vaimse tervise edendamine. 16-17. mail 2024 osalesid Põlva maakonna vanemahariduse programmi loomise juhtrühma liikmed Erasmus+ „Hüppelaua“ koolituspäevadel.

2023. aasta sügisel kutsus Põlvamaa arenduskeskuse ennetustööspetsialist kokku maakondliku juhtrühma, kel on nägemus vanemahariduse suundumustest ja kitsaskohtadest. Detsembris toimus arenduspäev, mida viisid läbi Lastevanemate Liidu auliige Aivar Haller ja koolitaja Palbo Vernik arutati läbi teemad, mille suunas soovitakse liikuda. Meeskonnal on selja taga palju zoomi koosolekuid ja kohtumisi suuremates ja väiksemates gruppides. Meeskonda kuuluvad Põlvamaa arenduskeskus, SA Järvamaa, Põlvamaa omavalitsuste haridus- ja sotsiaaltöö valdkonna spetsialistid, Imeliste aastate programmi koolitajad, MTÜ Vaikuseminutid, lasteaedade võrgustikud, Rajaleidja esindajad, Põlva Haigla ämmaemanduskeskuse esindajad.

Põlva maakonna vanemahariduse juhtrühm soovib alushariduses ja esimeses kooliastmes rakendada Sloveenias edukalt juurutatud vanematekogude mentorprogrammi, mille keskmes on lapsevanem oma vanemlike emotsioonidega ning ühised tegevused vanemate kogukonna tugevdamiseks.

Nii üheskoos tõhusalt arutledes jõutigi Erasmus+ „Hüppelaua“ 2024 voorus väljavalitud 20 parima sekka.  Projekti fookusega soovitakse lahendada  järgmiseid probleeme:

  • olemasolevatesse vanemahariduse programmidesse jõuab väike osa lapsevanemaid. Paljud vanemaid ei kõneta pakutavad teemad või ei teatagi, et vanemahariduse programmid olemas on või kui teavad võib osutuda keeruliseks aja planeerimine, et seal osaleda;
  • vanemal ja lapsel puudub lähedane usalduslik suhe, peresuhted on keerukad ja pingelised ning kanduvad ka haridusasutusse, mis võib mõjutada kogu lasteaia rühma või klassi heaolu.

Igaühe aktiivne osalus vanematekogus aitab kujuneda headel suhetel rühmas ja klassis (ka lastevanemate ja õpetaja vahel) nii, et iga lapsevanem tunneb end seal turvaliselt ja toetatult. Paraneb oskus piire seada enda, konflikte lahendada ning enda  ja teiste tunnetega toime tulla. Kedagi ei jäeta kõrvale ning kõik on võrdselt olulised: lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. Palju tööd on muidugi veel ees, kuid algus on tehtud. Oodatava õnnestumise ja rahastuse saamise korral algab projekti piloteerimine 2026. aasta sügisest.

Lisainfo
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
55686111
Irena.viitamees@polvamaa.ee

 

eu