Tunnustamine

PÕLVAMAA TURVALISUSE NÕUKOGU TUNNUSTAB IGAL AASTAL TERVISEDENDUSE VALDKONDA PANUSTANUD INIMESI

Tunnustamise eesmärk on väärtustada ja avaldada  tunnustust tervisedenduse valdkonna tegijatele.

Tunnustatakse maakonnas rahvatervise arendamisele panustanud inimesi, organisatsioone ja /või silmapaistvamaid algatusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujundamisel ning turvalise ja tervisesõbraliku elukeskkonna väärtustamisel.

Kandidaate saab esitada kolmes kategoorias:

  • Põlvamaa tervisedendaja
  • Põlvamaa tervisetegu
  • Põlvamaa tervisesõbralik omavalitsus

Kirjalik ja vormikohane ettepanek koos põhjendustega esitatakse kinnises ümbrikus, millel on märgusõna "Tunnustamine tervisedenduses" aadressil Põlvamaa Arenduskeskus, Kesk 20, 63 308 Põlva või e -posti aadressil irena.viitamees@polvamaa.ee
 

Lisainfo: 
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee

eu