Turvalisuse nõukogu

Põlvamaa Turvalisuse nõukogu

Põlvamaa Turvalisuse nõukogu ülesanneteks on:

  • seada maakonna rahvastiku tervise ja turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist;
  • koondada maakonna tervikvaadet rahvatervise ja siseturvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohalikust, erasektori ja kogukondlikust ressursist;
  • soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi sh võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes.

Alusdokument: Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosoleku otsus

Põlvamaa Turvalisuse nõukogu koosseis:

Peeter Tigas - Päästeameti Lõuna Päästekeskuse esindaja / Turvalisuse nõukogu esimees

Enel Liin - Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Piret Rammul - Kanepi valla esindaja

Teet Helm - Räpina valla esindaja

Georg Pelisaar - Põlva valla esindaja

Eve Neemsalu - Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Lennart Liba - Põlvamaa Arenduskeskuse esindaja

Raul Tohv - Rahandusministeeriumi regionaalarenguosakonna esindaja

Toomas Rebane - Keskkonnainspektsiooni esindaja

Sander Karu - Kagu politseijaoskonna Põlva piirkonna esindaja

Urmas Mets - Transpordiameti esindaja

Katri Mandel - Eesti Töötukassa esindaja

Ulvar Kuningas - Põlvamaa Punase Risti esindaja

Raivo Pehk - Kaitseliidu Põlva Maleva esindaja

Margot Bergmann - Põlva haigla esindaja

Raina Kurg - Sotsiaalkindlustusameti esindaja

Ahti Bleive - MTÜ Põlvamaa Kodukant esindaja

Anne Nook - Põlva Päevakeskuse esindaja


Põlvamaa Turvalisuse nõukogul on kaks alakomisjoni: rahvatervisekomisjon ja liikluskomisjon.

eu