Uudised

Uudised

Uudised

Põlvamaa kultuurielu läheb korda? Osale Kultuurifoorumil!
2022-06-07 18:16:00

Ootame kõiki huvilisi 15. juunil kell 10- 14 Põlva Riigimaja (Kesk 20) III korruse suurde saali, et koos kultuurivaldkonnas tegutsejate ja eestvedajatega arutada üheskoos Põlvamaa kultuuri tuleviku üle. 

Päeva jooksul teeme visiooniharjutusi, saame teada miks üldse on kultuurivaldkonnale arengukavasid vaja, kuulame arengustrateegiate elluviimise kogemusi (Astrid Hallik, Tartumaa Omavalitsuste Liit; Aivo Ülper, Põlvamaa Arenduskeskus), kiikame Põlva maakonna kolme valla arengukavade kultuuripoolde ning loomulikult vestleme, arutame ja küsime küsimusi. 

Kultuurifoorumi esimest kokkusaamist veab Jorma Sarv. Jorma on kogemustega strateegiate, arendus- ja uuringuprojektide koostaja. Töötanud muuhulgas Kultuuriministeeriumis, kus tema vastutusalasse kuulus riikliku loomemajanduspoliitika kujundamine ja elluviimine, samuti oli ta Eesti kultuuripoliitika põhialuste uuendamise töörühma liige. 

Põlva maakonna Kultuurifoorumi mõte on tuua kokku erinevate tasandite tegijad ja eestvedajad kultuurivaldkonnas: nii rohujuuretasandi kultuuriloojad, omavalitsuste kultuurispetsialistid ja kultuuriasutuste töötajad aga ka ka rahvusvahelise kogemusega kultuuritegijaid. Pidevalt muutuv olukord kultuurimaastikul nõuab seni toiminu ülevaatamist, klassikaliste kultuuriasutuste funktsioonide taasmõtestamist ja seoses sellega ka laiemalt kogukondliku ja kohaliku kultuurivaldkonna konteksti uut hindamist.
Kui esimene Kultuurifoorum läheb korda, siis on kavas hakata korraldama Põlva maakonna Kultuurifoorumit regulaarselt.

Kultuurifoorumi korraldamist rahastab Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp. 

Palume huvilistel Kultuurifoorumile registreeruda hiljemalt 13.06 SIIN

Lisainfo:

Evelyn Grzinich
SA Põlvamaa Arenduskeskuse kultuuri- ja välissuhete spetsialist
+372 51 38 599

eu