Uudised

Uudised

Uudised

Põlvamaa Arenduskeskuse uudised

08:39 09.03.2022
Põlvamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev

Neljapäeval, 17. märtsil algusega kell 13:00 toimub Põlvamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev, mida teostatakse koostöös Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga. Üritusele on oodatud Põlvamaa kohalike omavalitsuste (KOV) ja KOV hallatavate asutuste töötajad. Teabepäevale on oodatud ka teised osapooled, kellel on eelnev ja/või potentsiaalne kokkupuude sihtgruppi kuuluvate elanikega (tagasipöördujad, uussisserändajad, vähelõimunud püsielanikud).

Loe edasi
17:14 06.12.2021
Põlvamaal valmis maakondlik rohemajanduse analüüs

Konsultatsioonifirma Cumulus Consulting viis käesoleval aastal Põlvamaal läbi rohemajanduse analüüsi, mille eesmärk on kaardistada maakonna rohemajanduse hetkeolukord ja soovitada prioriteetseid arengusuundi rohemajanduse valdkonnas. Põlvamaa tunnuslause "Rohelisem elu" ajalugu ulatub ligi 20 aasta tagusesse aega ning Põlvamaa rohemajanduse analüüsi eesmärk oli maakonna tunnuslausele uus hoog, sisustades selle uute maakonna rohemajandust arendavate ja elanike heaolu tõstvate suundade ja tegevustega.

Loe edasi
eu