Nõustamine

Potentsiaalsele ja alustavale ettevõtjale

Põlvamaa Arenduskeskus pakub tulevastele ja alustavatele ettevõtjatele, kelle ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat tasuta konsultatsiooni järgmistel teemadel:

 • ettevõtlusega alustamise nõustamine, sh  äriühingute asutamine ja registreerimine ning maksundus;
 • äriplaani sh turundusplaani nõustamine, ekspordiplaani nõustamine ja finantsplaani nõustamine;
 • projektitaotluste konsulteerimine, taotluste põhitingimuste selgitamine.

Tegutsevale ettevõtjale

Põlvamaa Arenduskeskus pakub tegutsevatele ettevõtjatele tasuta konsultatsiooni järgmistel teemadel:

 • ettevõtte arendusplaanide hindamine ja arendusplaanide elluviimiseks sobiva rahastusallika leidmine;
 • ettevõtte projektitaotluste konsulteerimine ja põhitingimuste selgitamine.

Oled oodatud Põlvamaa Arenduskeskusesse konsultandi juurde, kui Sa tegeled või soovid hakata tegelema ettevõtlusega. Sul on mõtted, mis vajavad kuulajat. Sul on idee, mis vajab elluviimist. Sul on küsimused, mis vajavad vastuseid.

Turismi valdkond

 • turismiettevõtlusega alustamise ja idee konsulteerimine;
 • turismiteenuste ja -toodete arendamise nõustamine;
 • turundusalane nõustamine (www.puhkaeestis.ee, www.visitpolva.ee, Google My Business konto, sotsiaalmeedia, sündmuste turundus jms)

Nõustamisel saad vastused küsimustele:

 • Kuidas alustada oma ettevõtet? Sobivaima ettevõtlusvormi valik, äriühingute registreerimine
 • Kas äriidee edukaks käivitamiseks on kõik vajalikud teemad piisavalt põhjalikult läbi mõeldud? Milliseid teadmisi tuleks omandada enne oma ettevõtte käivitamist?
 • Milleks äriplaan on vajalik? Kuidas koostada äriplaani nii, et sellest oleks tulevikus kasu? Kust on võimalik saada vajalikku eelinfot äriplaani koostamiseks?
 • Kas äriplaanis on arvestatud kõikide vajalike kulutustega? Kuidas koostada finantsprognoose oma äriplaanile? Kust leida allikaid oma äriidee rahastamiseks?
 • Kas ma olen oma tootmise/teenuse osutamise protsessi põhjalikult läbi mõelnud? Kuidas tutvustada oma tooteid/teenuseid klientidele? Milliseid müügikanaleid 
 • Kuidas kavandada turundust? Mida peab tegema enne esimese müügitehinguni jõudmist?
 • Kuidas leida tarnijaid või allhankijaid? Kellega on võimalik vahetada teadmisi ja kogemusi? Kellega teha koostööd oma toodete/teenuste edukamaks müügiks?
 • Kuidas leida endale sobivaid töötajaid? Kuidas sõlmida töölepinguid? Kuidas tõsta oma töötajate motivatsiooni?
 • Kuidas planeerida oma ettevõtte tegevust pikemaks perioodiks? Kuidas juhtida inimesi ja protsesse?
 • Mida teha kui kõik ei lähe plaanipäraselt? Kuidas ellu viia muutusi? Kuidas maandada riske?
 • Milliseid makse tuleb ettevõtjana maksta? Kuidas arvestada maksusid?
 • Millised on olulisemad probleemid, mis takistavad teie ettevõtte arengut? Milliseid valdkondi tuleks teie ettevõttes arendada, et olla edukas?
 • Milliste arendusplaanide elluviimiseks on võimalik saada toetust riiklikest tugiprogrammidest?
 • Kust leida vajalikke koolitusi oma töötajate arendamiseks?
 • Kust leida sobivaid konsultante, kes aitavad ettevõtte arendusprojekte ellu viia?
 • Kuidas leida partnereid ühiste arendusprojektide algatamiseks?

Nõustamine Põlvamaa Arenduskeskuses on  ettevõtja jaoks tasuta. Palume konsultatsiooniaja eelnevalt kokku leppida. 

Tasuta teenuseid võimaldab pakkuda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Põlvamaa Arenduskeskuse vahel sõlmitud leping ning Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu toetused.

Turismitegevusi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalareng Fond meetmest "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks". 
 

eu