"Tark juht, targad inimesed"

Koolitusprogramm "Tark juht, targad inimesed"

I moodul: 10. aprill, toimub Oiu sadamas  Viljandimaal

• Sissejuhatus programmi

• Personalistrateegia tähtsus

• Lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid

• Tööandja bränding ja värbamisstrateegia

• Töötaja elukaar

• Töötaja hoidmine, rahulolu ja lojaalsus

• Erinevate põlvkondade eripärad

II moodul: 02. mail toimub  Greete Motellis Valgamaal

• Töösooritus ja hindamine

• Eesmärkidel põhinev juhtimine

• Tulemuste hindamissüsteemid ja juhtimine (kompetentsid ja mõõdikud)

• Individuaalsete eesmärkide püstitamine (sh arengu- ja tulemusvestlused)

• Tasustamine (külalisesineja Palgainfo Agentuurist - piirkonna keskmised töötasud

jne ülevaated)

III moodul: 22. mai toimub Mooste Viinavabrikus, Põlvamaal

• Kommunikatsiooni tähtsus ja juhtimine

• Tagasisidekultuuri loomine ja juhtimine

• Tagasiside kogumine töötajatelt

• Meeskonna koostöö ja tiimitunne

• Kaugtöö juhtimise väljakutsed

• Multikultuursete meeskondade juhtimine

IV moodul: 29.mai toimub Järvamaa Arenduskeskuses, Paide keskväljak 15, Järvamaa

• Organisatsioonikultuuri roll ettevõttes

• Sisekliima kujundamine

• Konfliktide lahendamine

• Ajajuhtimise väljakutsed

• Tööstress ja läbipõlemine

• Vaimne tervis töökohal ja selle toetamine

• Kokkuvõtted ja lõpetamine

Koolitaja Hanna Jõgi tutvustus:

Hanna Jõgi on PersonaliDisain OÜ tegevjuht, strateegilise personalijuhtimise konsultant, koolitaja ja coach. Tema rolliks on eelkõige ettevõtte juhtimine, organisatsioonide nõustamine ja erinevad strateegilised teenused. Lisaks teeb sisekoolitusi juhtimise ja personaliteemadel ning tegeleb individuaalse ja meeskondade coachinguga. Hanna on töötanud nii era- kui kolmanda sektori organisatsioonide konsultandina alates 2006. aastast. Tema kogemustepagasisse kuulub töö kommunikatsioonivaldkonnas, erineva iseloomuga projektide algatamine ja juhtimine, strateegiate väljatöötamine organisatsioonide jaoks ning alates 2013. aastast Personalidisain OÜ juhtimine. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas turunduse ja juhtimise ningsotsiaalteaduskonnas suhtekorralduse erialad. Tallinna tehnikaülikoolis lõpetas personalitöö ja -arenduse eriala ning täiendas ennast töö- ja organisatsioonipsühholoogia alal. Lisaks arvukatele koolituste on Hanna läbinud NLP Practitioner, LAB Profile Practitioner ning lahenduskeskse coachingu väljaõppeprogrammid.

eu