Juhendmaterjalid

Rahandusministeerium koostas koostöös maakondlike arendusorganisatsioonidega juhendi, millest lähtuvalt tuleb maakondlikud arengustrateegiad koostada. Juhend on soovitusliku iseloomuga, ent põhineb nõuetel, mille kohaliku omavalitsuse korralduse seadus maakonna arengustrateegiale seab.

Maakondlike arengustrateegiate juhend

eu