Strateegia koostamise protsess 2018

Põlvamaa uue arengustrateegia 2035+ koostamisega tehti algust 2. mail 2018, mil Krootusel viidi läbi esimene mõttekohvik, millest võtsid osa hariduse, kultuuri, tervisedenduse, spordi valdkonna spetsialistid, vallavalitsuste ja -volikogude liikmed, ettevõtjad ja riigiasutuste esindajaid. Kuues teemalaudkonnas arutleti selle üle, mis võiks olla Põlvamaa strateegilised eesmärgid ning mis on seni olnud suurimad takistused Põlvamaa arengus. 

Ettevõtjate küsitlus

Põlvamaa ettevõtjate küsitluse kokkuvõte
pressiteade 21.12.18

Ettekanded:

Põlvamaa uue arengustrateegia koostamine (Aivo Ülper)
Parimate ajude panus (Kalev Kaarna)
Maakondlik arendustegevus - riigi vaade (Kaire Ööbik)

Teemarühmad

Kultuuri teemarühm

kultuuri eesmärgi 2018
kultuuri SWOT     2018
kultuuri ettekanne 17.05.18
kultuuri ettekanne 25.10.18

Heaolu teemarühm

heaolu eesmärgid
heaolu ressursid
heaolu probleemid ja probleemipuu
heaolu ettekanne 05.06.18
heaolu ettekanne 18.10.18

Hariduse ja noorsootöö teemarühm

hariduse & noorsootöö eesmärgid
hariduse & noorsootöö ressursid
hariduse & noorsootöö probleemid
hariduse & noorsootöö ettekanne 23.08.18
hariduse & noorsootöö ettekanne 26.10.18

Avalikustamine

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ eelnõu muudatusettepanekud

Volikogudesse suunamine

Põlvamaa Omavalitsuste Liit kiitis strateegiadokumendi heaks ja suunas kohalike omavalitsuste volikogudesse üldkoosoleku otsusega nr 59 (05.12.2018).
Strateegia tegevuskava eelnõu kiideti heaks ja suunati kohalike omavalitsuste volikogudesse üldkoosoleku otsusega nr 10 (01.04.2019).
Strateegia tegevuskava uuendamise eelnõu kiideti heaks ja suunati kohalike omavalitsute volikogudesse heakskiitmiseks 09.03.2020 üldkoosoleku otsusega nr 13.

Volikogudes vastu võtmine

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ kinnitamise määrused

Kanepi Vallavolikogu 18.12.2018 määrus nr 1-2/49 
Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 1-2/63 
Räpina Vallavolikogu 19.12.2018 määrus nr 38 
Tegevuskava 2019-2023 kinnitamise otsused
Kanepi Vallavolikogu 17.04.2019 otsus nr 1-3/18
Põlva Vallavolikogu 18.04.2019 otsus nr 1-3/27
Räpina Vallavolikogu 24.04.2019 otsus nr 1-3/22

Tegevuskava 2020-2023 kinnitamise otsused

Kanepi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 1-3/5
Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsus nr 1-3/9
Räpina Vallavolikogu 22.04.2020 otsus nr 1-3/10

Protokollid

Kanepi Vallavolikogu 18.12.2018 istungi protokoll nr 1-1/11
Põlva Valla Arengukomisjoni 18.12.2018 koosoleku protokoll nr 10-2018
Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 istungi protokoll nr 1-1/14
Räpina Vallavolikogu Eelarve- ja arengukomisjoni 13.12.2018 koosoleku protokoll nr 1-5/47
Räpina Vallavolikogu 19.12.2018 istungi protokoll nr 1-1/11
Kanepi Vallavolikogu 17.04.2019 istungi protokoll nr 1-1/4
Põlva Vallavolikogu 18.04.2019 istungi protokoll nr 1-1/4
Päpina Vallavolikogu 24.04.2019 istungi protokoll 1-1/4
Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 elektroonilise istungi protokoll nr 1-1/3
Räpina Vallavolikogu 22.04.2020 elektroonilise istungi protokoll nr 1-1/4

Tegevuskava elluviimise ülevaated

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2019. aasta tegevuste elluviimise ülevaade
Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2020. aasta tegevuste elluviimise ülevaade
Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2021. aasta tegevuste elluviimise ülevaade

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ juhtrühma moodustas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek 

 

eu