Ringmajanduse kaardistus

PÕLVAMAA RINGMAJANDUSE VÕIMALUSTE KAARDISTUS JA TEGEVUSKAVA
 
Projekti nimi: Põlvamaa PATEE programm 2020-2023
Elluviimise aeg: 02.05.2022 - 28.12.2022
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu fond
Toetusmeede: Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2019-2023
Taotleja:  SA Põlvamaa Arenduskeskus
Töö teostajad: Civitta Eesti AS ja Alkranel OÜ
 
Oodatav tulemus:
 
Valminud on analüüs, milles kaardistatakse ära kõik olulisemad kohad Põlvamaa ettevõtluses, kus
hetkel eksisteerivad ebaefektiivsused/jäägid jms, ning kus ringmajanduse kontseptsioonide
rakendamisest oleks kõige suurem majanduslik kasu ettevõtetele ja maakonna majandusarengule.
 
Materjalid:
 
Lisateave:
 
Aivo Ülper
arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
tel: 5300 8771
 
eu