Rohemajanduse analüüs

PÕLVAMAA ROHEMAJANDUSE ANALÜÜS

Projekti nimi: Põlvamaa rohemajanduse hetkeolukorra ja prioriteetsete arendusvaldkondade analüüs

Elluviimise aeg: 01.02.2021 - 30.11.2021

Maksumus:  24 600 eurot, sh toetus 20 910 eurot (85%) ja omaosalus 3 690 eurot (15%)

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Toetusprogramm: Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Toetusmeetme  ja tegevuse nimi:  Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus" meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" tegevus „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus"

Taotleja: Põlvamaa Omavalitsuste Liit

Analüüsi tegija: Cumulus Consulting OÜ

Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa Põlvamaa kujunemisele rohemajanduse põhimõtteid järgivaks konkurentsivõimelise ettevõtlussektori ja kõrge elanike heaoluga maakonnaks.

Projekti otseseks eesmärgiks on anda uus hoog Põlva maakonna tunnuslausele "Rohelisem elu", sisustades selle uute maakonna (rohe)majandust arendavate ja elanike heaolu tõstvate suundade ja tegevustega.

Analüüsi etapid:

1. Maakonna hetkeolukorra analüüs
2. Prioriteetsete arendusvaldkondade määratlemine
3. Arendusvaldkondade tegevusplaani koostamine
4. Avalikustamine

Materjalid:

Seminar „Kuidas viia Põlvamaa rohemajandusega maailmakaardile?" (11.08.2021) ETTEKANNE
Põlvamaa rohemajanduse tegevuskava töötuba (08.10.2021) ETTEKANNE

Põlvamaa Rohemajanduse analüüsi lõppraport 

Uudised:

Põlvamaal valmis maakondlik rohemajanduse analüüs

Lennart Liba: kuidas viia Põlvamaa rohemajanduse abil maailmakaardile?

 

Lisateave:
Aivo Ülper
arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
tel: 5300 8771
e-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

eu