MTÜ

MTÜ

MTÜ

SA Põlvamaa Arenduskeskus kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Igas maakonnas on Sulle abiks mittetulundusühenduste konsultant, kes on valmis Sind nõustama organisatsiooni kogu elukaare jooksul, jagab infot toetusvõimaluste kohta ja aitab koostada läbimõeldud projektitaotlusi. Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

Mittetulundusühingute esmaseks abivahendiks on loodud portaal MTÜ ABI , kus leiab alati aktuaalset infot erinevate rahastajate toetusvõimalustest, tähtaegadest ja vabakonna suurematest sündmustest. MTÜ Abi on ühingutele tark sõber ka siis, kui neil peaks tekkima muresid või küsimusi erinevatel ühingu arenguetappidel.

SA Põlvamaa Arenduskeskus pakub avalikes huvides tegutsevatele mittetulundusühendustele (MTÜ, SA) tasuta nõustamist järgmistel teemadel:

 • ühenduse asutamine ja registreerimine, registris muudatuste tegemine, ühingu lõpetamine;
 • organisatsiooni arengukava, strateegia ja tegevuskava koostamine;
 • raamatupidamise sisseseadmine, maksude ja aruandluse nõustamine;
 • rahastusvõimaluste leidmine (lähenevad taotluste tähtajad leiad www.makis.ee);
 • projektiidee analüüs, edasiarendus;
 • projektitaotluste koostamine, aruandluse tegemine;
 • projekti juhtimine ja elluviimine.

Võta kindlasti ühendust MTÜ konsultandiga, kui

 • sul on olemas projektiidee,
 • soovid leida rahastust fondidest,
 • soovid esitada projekti rahastajale ja vajad tagasiside ning kindlust selle kvaliteedi kohta.


Muud teenused

 • Koolituste ja teabepäevade korraldamine
 • E-posti põhine teabe vahendamine uudiskirjades. Infokirjade saamiseks saada kiri aadressile kaisa.tammoja@polvamaa.ee.

Jälgi meie tegemisi ka Põlvamaa Arenduskeskuse Facebooki lehel

Oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.


Kontakt ja lisainfo:
Kaisa Tammoja
mittetulundusühenduste konsultant
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee

eu