Kasulikud lingid

MTÜ asutamine ja juhtimine

Rahastusvõimalused

Kasulikku lugemist

  • Kaasamise käsiraamat: kaasamine avalikus sektoris ja vabakonnas. 2014. Urmo Kübar, Hille Hinsberg. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
  • Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine. Käsiraamat. 2012. Koost. Jaan Aps. Heateo Sihtasutus
  • Noorte kaasamine ja osalus. Käsiraamat noorele, noortekogule, noortevolikogule, ametnikule, noorsootöötajale, maakonna ja kohaliku omavalitsuse juhile. Tekst Marit Valge, Urmo Reitav. Eesti Noorteühenduste Liit
  • Organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia 2012-2014. 2012. Poliitikauuringute Keskus Praxis
  • Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend. 2013. Koostaja: Agu Laius
eu