NEET projekt

Põlva maakonnas perioodil 2024-2027 toetatakse projekti "Tööalase
konkurentsivõime toetamine" raames maakonna NEET olukorras noorte
haridusmaastikule või tööturule naasmist ja nende konkurentsivõime suurenemist tööturul.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Tugiteenuste keskus ja Sotsiaalkindlustusamet rahuldasid 21. detsembril
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu taotluse projektile „Põlva maakonna NEET-olukorras ja NEET-riskis noorte tööalase konkurentsivõime suurendamine“

Projekti eesmärk on suurendada Põlva maakonnas NEET ( ei õpi, ei tööta) olukorras ja riskis noortele suunatud tegevuste kaudu noorte konkurentsivõimet ning selle tulemusena vähemalt 25% projektis osalenud ja teenust saanud noortest jõuab tööturule või naaseb haridusteele.

Projekti abikõlblike kulude kogumaksumus on 488 923,66 eurot.

Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit

Kontakt: Irena Viitamees, tel 55686111, irena.viitamees@polvamaa.ee

eu