Tervise- ja heaoluprofiil

Põlvamaa tervise-ja heaoluprofiil

Alates 2018. aastast on maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine Rahvatervise seaduse § 10 kohaselt kohalike omavalitsuste ühiselt täidetav kohustuslik ülesanne. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamine pole seaduse järgi kohustuslik, samas väga soovitatav, et kohalikus omavalitsuses eesmärgipäraselt ja tõhusalt elanike tervise ja heaolu edendamisega tegeleda.

Tervise- ja heaoluprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada vahendeid targalt ja tulemuslikult.

Tervise- ja heaoluprofiili koostamise eesmärk on:

  • juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele;
  • tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengukavasse;
  • anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas;

aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.​

Valminud dokumendid:

Kasulikku lugemist

Tervisekassa teatmikus on üldine info Eesti tervishoiusüsteemi korraldusest, arstiabi ja haiguste ennetamise võimaluste kohta, sh anname ülevaate erinevatest hüvitistest ja soodustustest. Tervisekassa infoteatmik

Ajakirjas TervisEST tutvustame uusi tervishoiuteenuseid, abivahendeid ja ravimeid, mida Tervisekassa sellest aastast rahastab. Ühtlasi teeme juttu tervise hoidmisest ja haiguste ennetusest. Artikleid on nii Tervisekassa spetsialistidelt kui ka arstidelt, õdedelt ja muudelt tervishoiu töötajatelt. 

Kui inimene on otsustanud nikotiini tarbimisega lõpparve teha, siis paljud ei teagi, et loobumiseks on olemas erinevaid abivahendeid ja tasuta nõustamise- ning raviteenus kõigile, kes seda vajavad! Siit leiate materjali, kus pereõde Piret Haljend ja tubakast loobumise nõustaja doktor Tiiu Härm räägivad lähemalt, milliseid suitsetamisega seotud sõltuvusprobleeme nad oma igapäevatöös kohtavad ja kuidas ikkagi halvast pahest on võimalik võitu saada.

Distantsilt targemaks: e-sigarettidega seotud olukordade ennetamine ja juhtumitega toime tulemine  Järelvaadatav https://www.youtube.com/watch?v=2VrGxlMqR6c&t=2897s

 

eu