Tervise- ja heaoluprofiil

Põlvamaa tervise-ja heaoluprofiil

Alates 2018. aastast on maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine Rahvatervise seaduse § 10 kohaselt kohalike omavalitsuste ühiselt täidetav kohustuslik ülesanne. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamine pole seaduse järgi kohustuslik, samas väga soovitatav, et kohalikus omavalitsuses eesmärgipäraselt ja tõhusalt elanike tervise ja heaolu edendamisega tegeleda.

Tervise- ja heaoluprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada vahendeid targalt ja tulemuslikult.

Tervise- ja heaoluprofiili koostamise eesmärk on:

  • juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele;
  • tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengukavasse;
  • anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas;

aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.​

Valminud dokumendid:

 

eu